PENDİK BELEDİYE BİNASI – CEPHE ÖNERİSİ

PENDİK BELEDİYE BİNASI – CEPHE ÖNERİSİ

Pendik-İstanbul

Pendik Belediyesi Proje ve Etüt dairesi başkanı Ebru Kebapçı ve belediye istekleri doğrultusunda hazırladığımız bu projede ;

Tarihsel süreç içinde gelişen-değişen toplumsal ihtiyaçlar ve fiziksel çevre dolayısıyla, medeniyetin de ilerlemesi ile toplumun ve hayatın kontrolü adına gerekli olan birtakım kurumsallaşmalar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda kamu yönetimi, daha çok da belediye hizmetleri bu konuda söz sahibi olmuştur.
Türkiye’de belediye hizmet binaları sadece politik işlev gören bir yapı olmayıp, insanların birbirleri ve fiziksel çevresiyle olan ilişkisinde temel unsur olan bir kurumdur.
Bununla birlikte hazırladığımız belediye himet binasının cephe tasarımında, tarihteki örneklerden çıkarılan sonuçlar doğrultusunda öne çıkarmayı hedeflediğimiz kriterler şunlardır:
• Belediye hizmet binalarının tasarımlarında yönetim olgusu tek hedef olarak belirlenmemek, binaların çevresiyle ilişkilerini güçlendirecek, insanlar için davetkâr özellikler sunacak şekilde tasarım yapmak,
• Tek amaçlı olarak, anıtsal özellikte belediye hizmet binaları, yansıtması gerekli düşüncenin temsilcisi olarak başarısız olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla sadece anıtsallığa vurgu yapmak yerine görsellik ve işlevselliği bir arada kurgulamak,
• İdari işlevlerin yanısıra kültürel faaliyetler ile bir bütünlük arz eden belediye hizmet binaları, fiziksel çevresi ve halk ile bütünleşmekle, demokrasinin işlemesine imkan veren mekanlara sahip olarak yakın çevresine gündüz ve gece canlılık katmak,
• Belediye hizmet binasının çevresiyle yakınlık bağı kurabilmesi için reformlara açık olduğu düşüncesini yansıtması, iç ve dış cephelerde kullanılan malzemeler ve iç ve dış mekan düzenlemeleri, değişen teknolojiye ayak uydurabilmesi ile mümkündür. Ancak, bunları gerçekleştirirken, yönetimin ciddiyetini unutmamak.
Sonuç olarak, belediye hizmet binaları sadece bir ofis binası ya da anıtsal bir yapı olmadığının, amacın yakınlık ve bütünleşme olduğunun farkında olarak, bunu projemize yansıtmaya çalıştık.